SOUFASHION - MALHAS, LDA

NIF:505161800

RUA DA PATEIRA, 598
ALVELOS
4755-025

CAE (s) da empresa SOUFASHION - MALHAS, LDA
CAE PrincipalFabricação de tecidos de malha13910